KanunlarKanun No


Kanunun AdıR. G.

Tarihi


R. G.

Sayısı


1219

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
04.04.1928


863


1519


Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1930


1519


3153

Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
28.04.1937


3591


3958

Gözlükçülük Hakkında Kanun
04.01.1941


4703

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıha Müessesesinin Teşkiline Dair Kanun
30.12.1940


3959


5434

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
17.06.1949


7235


6023

Türk Tabipleri Birliği Kanunu
31.01.1953


8323


6197

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
24.12.1953


8591


6283

HEMŞİRELİK KANUNU
02.03.1954


8647


6643

Eczacılar Birliği Kanunu
02.02.1956


9223


209

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN
09.01.1961


10702


224

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
12.01.1961


10705


506

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
01.08.1964


11779


1479

ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
14.09.1971


13956


2238

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
03.06.1979


16655


2368

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun
31.12.1980


17207


2547

YÖK Yasası
06.11.1981


17506


2709

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
18.10.1982


2659

Adli Tıp Kurumu Yasası
20.04.1982


181

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
14.12.1983


18251


2827

2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
27.05.1983


18059


2857

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
25.06.1983


18088


2926

TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
20.10.1983


18197
14.12.1983


18351


3224
25.06.1985


18792


3359
15.05.1987


19461


3575

Yasa 1219 Yasanın 41. Maddesinin Değiştirilmesi ve 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Yasa
14.06.1989


3816

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
03.07.1992


21273


4207

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
26.11.1996


22829


4958

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
06.08.2003


25191


5179

Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
05.06.2004


25483


5181

TABABET ve SUABATI SAN’ ATLARININ TARZI ICRASINA DAIR KANUNDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
10.06.2004


25488


5193

Optisyenlik Hakkında Kanun
26.06.2004


25504


5258

5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
09.12.2004


25665


5324

KOZMETİK KANUNU
2005


5396

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
03.07.2005


5502

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
16.05.2006


5510

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
16.06.2006


26200


5754

SOSYAL
 SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

08.05.2008


26870


5947

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
21.01.2010


6009

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
01.08.2010

6111BAZI
 ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL
SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
25.02.201127857
6225BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN26.04.201127916
KHK/650

ADALET
 BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
 DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


26.08.201128037
KHK/663

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


02.11.201128103
6354SAĞLIK
 BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
12.07.201228351
Sağlık
 Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 Tasarısı
20.06.2013