7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Üniversite Hastaneleri için 2020 yılı Götürü Bedel (Global Bütçe) Hizmet Sözleşmesi tutarı ile tahakkuk edilen fatura tutarları arasındaki farkın terkin edilmesi sağlanmıştır

17 Kasım 2020 tarihinde 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Üniversite Hastaneleri için 2020 yılı Götürü Bedel (Global Bütçe) Hizmet Sözleşmesi tutarı ile tahakkuk edilen fatura tutarları arasındaki farkın terkin edilmesi sağlanmıştır.